وقتی...

 www.farsnaz.com | سری جدید عکس های گرافیکی

                وقتی

                    تو رو  دیدم 

                      ترسیدم  باهات حرف بزنم

                وقتی

           باهات حرف زدم

               ترسیدم تو چشات نگاه  کنم

                وقتی

             تو  چشات نگاه کردم

                        ترسیدم دوست داشته باشم

        حالا که دوست دارم

              بد جوری می ترسم از دستت بدم   

   

              

/ 2 نظر / 23 بازدید
SiNA Hp (باران عشق)

دلـــــم تنگ و خیالــــم برایــــــم تنگتـــــر... صدایت میکنم امّــــــا تنها صدایم باز میگردد...

SiNA Hp (باران عشق)

می خواهَــمـــ یکـــ بار دیگـــر اِسمَتـــــ را صِــــدا بِزنَـــــمـــــ ! مـی دانَـمـــ خوب مـی دانَـمـــ هَمیشــهـ دیــوانهـ ی این لَحظـــهـ هـــا بـــودی ... کـــه مَـــن از اعمـــاق دل صدایَــمـــ را در گوشَتـــــ بریزَمــــ و تــو با بوســـهـ هـای پــی در پــی جوابَـمـــ را بدَهـی ... و مَـن مَستــــــ از تــو ... و تــو مَستــــــ از مَـن !!! بـهـ هَـمـــ آغــوشـی رویـاهـایمـــــــان بــرَویمـــــ .../.